Statement bestuur FDB

Bericht:

Beste leden,
Zoals beschreven in het protocol van de NOC*NSF en de NDB is het op dit moment zo dat de competities zoals die door onder andere de FDB wordt georganiseerd vanaf 1 september weer mogen starten met inachtneming van de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM en de Regering. Dit betekent dat het FDB bestuur er voor heeft gekozen om de inschrijving voor het seizoen 2020/2021 te laten starten.

 

De contributie voor inschrijving is gelijk aan dat van voorgaande jaren; namelijk €35,= voor een heel seizoen. Het bestuur begrijpt dat dit vragen oproept omdat het vorige seizoen (2019-2020) is afgebroken en vervolgens nietig verklaard. Echter is het zo dat het seizoen voor 75% is afgerond tegen 100% van de kosten. De FDB heeft op geen enkele kostenpost restitutie ontvangen in welke vorm of van welke zakenpartner dan ook. Het besluit van het bestuur is dan ook om geen restitutie te verlenen op de contributie. Dit is ook in overeenstemming met alle adviezen die de regering en economisch specialisten afgeven; beschouw het jaar 2020 als een jaar als alle andere.

Het bedrag van de geannuleerde evenementen is niet afdoende om over te gaan tot een restitutie op contributie mede omdat er nog evenementen on hold staan die, zodra de situatie het toelaat, alsnog doorgang zullen vinden met de daarbij behorende kosten.

Wij laten ons als bestuur voortdurend goed informeren via de juiste kanalen met betrekking tot de coronacrisis. Het staat constant als prioriteit op onze agenda. Als de situatie daar is dat er andere besluiten moeten worden genomen dan zullen deze genomen worden. We zullen jullie dan op correcte wijze hierover informeren.

 

 

 

 

 

Bestuur Friese Darts Bond

 

Reacties:

Laat een reactie achter