Lid worden

Nieuwe speler bij een team:

Nieuwe spelers kun je aan je team toevoegen door dit online te melden via het wedstrijdprogramma waar je ook de dinsdagavondcompetitie invult. Kosten zijn € 40,00 p.p. per seizoen. 
Je kunt een speler toevoegen tot vijf weken voor het einde van het seizoen. Als een speler na de helft van het seizoen wordt toegevoegd, zijn de kosten € 25,00 per persoon.


Wil je lid worden zonder aan de competitie mee te doen? Ook dat kan! Volg hiervoor DEZE LINK. De kosten voor een Niet Spelend Lid (N.S.L.) zijn € 20,00 p.p. per seizoen.

De volgende gegevens hebben we van je nodig:

  • Man / Vrouw
  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Verder een recente pasfoto (zoals op een ID, paspoort of rijbewijs), ongeveer 45 KB en in JPG- of PDF-bestand.

Mail deze gegevens naar de ledenadministratie: ledenadministratie@fdbdarts.nl
De voorkeur gaat uit naar een gescande foto via de mail. Lukt het niet de foto in te scannen, dan mag je deze sturen naar:

FDB
Postbus 1
8900 AA  Leeuwarden.

Voor de jeugd t/m 18 jaar is de contributie € 15,00 per seizoen, over te maken op rekeningnummer: NL54 RABO 0108 3022 02
Ook van de jeugd hebben we dezelfde gegevens nodig.