Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Bericht:

Op dinsdag 8 mei 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De ALV begint om 20.00 uur en vindt plaats in De 2 Gemeenten te Jirnsum. Alle leden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Bijgevoegd zijn de voorlopige agenda, de notulen van de vorige ALV, de begroting 2018 en het schema van aftreden van de bestuursleden. Gelwin de Vries is aftredend en herkiesbaar in de functie van penningmeester. Ury Bom is aftredend en niet herkiesbaar in de functie van competitieleider. Inge van Guldener is aftredend en niet herkiesbaar in de functie van Algemene Zaken. Femke Houweling-Wijnia is aftredend en niet herkiesbaar als PR- en communicatiefunctionaris.

Verslag vorige vergadering

Voorlopige agenda

Functies bestuur en commissies FDB

Begroting 2018

Reacties:

Laat een reactie achter