Update over Coronavirus

Bericht:

Bericht van de NDB-site (link)

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het coronavirus gevonden. In de dagen en weken daarna is het aantal patiënten waarbij het virus is aangetroffen gestaag gestegen. Bij de Nederlandse Darts Bond komen veel vragen binnen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het gaat daarbij vooral over het deelnemen aan en organiseren van sportevenementen in en buiten Nederland.

Wij als NDB volgen NOC*NSF, die weer de lijn volgt van het RIVM bij een mogelijke epidemie in Nederland. Wanneer het RIVM adviseert publieksbijeenkomsten (zoals sportevenementen) geen doorgang te laten vinden gaat NOC*NSF mee in dit advies. Daarnaast zal het RIVM ook in gaan zetten op maatregelen om het virus niet te laten verspreiden (handen wassen, geen handen geven, e.d.).

In Nederland is het RIVM de organisatie die alle informatie heeft en voor de voorlichting over het verloop en de aanpak in Nederland zorgt. Op dit moment gaat het vooral om het verzorgen van geneeskundige zorg voor diegenen die dat nodig hebben, het vinden van de bronnen van de besmettingen en het nemen van maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Nu het virus ook in Nederland aanwezig is krijgen wij vragen over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen zullen zij dat doen en die ook bekend maken. NOC*NSF en de NDB zullen die maatregelen en aanwijzingen opvolgen. Het RIVM en de GGD’s zijn daarin leidend.

Het RIVM geeft ook adviezen op individueel niveau onder andere over het deelnemen aan evenementen. Op 6 maart 2020 heeft het RIVM specifiek voor Noord Brabant adviezen gegeven voor mensen met milde tot zware luchtwegklachten.

Kern van het advies van NOC*NSF is om voor de situatie in Nederland vooral de adviezen van het RIVM op te volgen en om de reisadviezen van Buitenlandse Zaken goed te volgen indien het buitenlandse evenementen betreft.

Concreet betekent dit dat alle geplande evenementen en wedstrijden van de NDB momenteel gewoon doorgang kunnen vinden. De NDB heeft zelf besloten om de wedstrijden in de LaCo waarbij lidorganisaties betrokken zijn uit Brabant af te lasten. Dit heeft op dit moment alleen gevolgen voor de geplande LaCo wedstrijd en BDC – DOT en DVS – KDO. In overleg met de betreffende lidorganisaties zijn deze wedstrijden verzet.

Voor de regionale competities en wedstrijden hebben de adviezen van het RIVM, NOC*NSF en de NDB momenteel dus nog geen consequenties, maar het staat onze lidorganisaties natuurlijk altijd vrij om zelf aanvullende maatregelen te treffen.

De NDB houdt alle berichten nauwlettend in de gaten en komt indien nodig met een update.

Belangrijke informatie:

RIVM
Alle actuele informatie over het Coronavirus vindt u hier, alle vragen en antwoorden vindt u hier. Beide zijn pagina’s van de RIVM, die worden continu aangepast aan de huidige situatie.

NOC*NSF
Voor algemene informatie over het Coronavirus en Sport: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
Sportenactiviteiten in Nederland: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
Sportevenementen in het buitenland: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-deelname-aan-sportevenementen-in-het-buitenland

Reacties:

Laat een reactie achter