Omgaan met elkaar – statement vanuit het bestuur

Bericht:

Beste leden,

Als gevolg van de coronapandemie hebben wij als bestuur van de FDB de nodige uitdagingen voor onze kiezen gehad. We zijn door de omstandigheden gedwongen geweest om keuzes te moeten maken die we liever niet hadden gemaakt, maar ook wij moesten roeien met de riemen die wij hadden.  

We waren erg blij dat er in september weer een competitie opgestart kon worden, ook al was dat op een volslagen andere format gebaseerd dan wat voor ons en jullie gebruikelijk is. Ook hier moesten keuzes worden gemaakt die misschien niet altijd logisch lijken, maar die niet op een andere manier gemaakt konden worden. Het is immers onze taak als bestuur om een competitie aan te kunnen bieden en dit hebben we naar eer en geweten voor jullie als leden ingericht. 

Echter moet mij wel het volgende van het hart. Alle bestuursleden vervullen hun taken als vrijwilliger en doen hun stinkende best om dit goed in te vullen in hun vrije tijd. Ze doen dit vanuit een innerlijke passie voor het darten. Het stuit mij als voorzitter dan ook enorm tegen de borst dat er nu in sommige gevallen op de persoon wordt gespeeld op het moment dat er besluiten zijn genomen die niet in iemand zijn persoonlijke agenda past.

In mijn rol als voorzitter begrijp ik best dat sommige besluiten hier en daar schuren, maar we kunnen het niet ieder lid persoonlijk naar de zin maken al is dat uiteraard wel ons streven. Daarnaast begrijp ik ook dat bestuursleden en leden niet altijd als vrienden door het leven gaan als er een verschil van mening is.

Toch wil ik alle leden vragen om respectvol om te gaan met de leden van het bestuur (maar ook met alle andere leden). Heb je een probleem en wordt dit in jouw ogen niet goed afgehandeld door een bepaald bestuurslid? Val diegene er dan niet persoonlijk op aan, maar ga met elkaar in gesprek of spreek een andere bestuurslid aan. 

Het is aan ons allen om een fijne sportbond neer te zetten waarin we met zijn allen op een normale manier met elkaar omgaan. 

Met respectvolle groeten, 

Namens het bestuur van de FDB,

Tseard Douma
Voorzitter

Reacties:

1 Reactie

  1. Gerrit 21/04/2022 - Reageer

    Diegene die het hardst schreeuwen staan vaak achteraan in de rij om vrijwilligerswerk te doen.

    Petje af voor het vrijwillige bestuur, die ons tussen alle regeltjes door zoveel mogelijk heeft laten darten. Ga zo door!

Laat een reactie achter