Belangrijke mededelingen vanuit ALV

Bericht:

Op dinsdag 9 mei was de Algemene Ledenvergadering van de FDB. Hier zijn een aantal zaken besproken die wij graag alvast met jullie willen mededelen voordat de definitieve notulen geplaatst gaan worden.

De volgende zaken willen wij aan de aandacht brengen:

– Tseard Douma is afgetreden als voorzitter; zijn termijn zit er op en hij is niet herkiesbaar. Momenteel is er geen voorzitter en staat deze vacature open. Op deze functie kan gesolliciteerd worden.

– Paula Efdé is afgestreden als secretaris; haar termijn zit er op en zij is niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Nathalie van Marm voorgedragen als nieuwe secretaris tijdens de ALV. De ALV heeft ingestemd met deze voordracht. Paula Efdé zal wel de ledenadministratie blijven doen.

– De inschrijving voor de dinsdagavondcompetitie zal op 29 mei openen 2023 en op 9 juli 2023 sluiten. Inschrijven kan via de inschrijfbutton bovenaan de homepage van de website.

– De contributie wordt met €5,00 verhoogd vanwege stijgende kosten (o.a. verhoging van de afdracht aan de NDB). Dit geldt voor zowel de leden die competitie gaan spelen als de niet-spelende leden. De contributie bedraagt vanaf het seizoen 2023/2024 €40,00 per persoon. Niet-spelende leden betalen vanaf hetzelfde seizoen €20,00 contributie. De contributie voor de jeugd blijft hetzelfde als voorheen. De ALV heeft ingestemd met dit voorstel.

Bovenstaande punten zullen ook worden genoemd in de notulen, maar wij vonden ze zo belangrijk dat wij deze voor de inschrijving voor het nieuwe seizoen met jullie wilden delen. Mochten er vragen zijn over bovenstaande zaken, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur FDB

 

Reacties:

Laat een reactie achter